Sociaal fonds

Onze club beschikt over een sociaal fonds waar 1% van ons budget naar toe gaat. 

Werking sociaal fonds:

Leden die na tussenkomst van het OCMW niet in staat zijn om hun lidgeld te betalen, kunnen een aanvraag indienen voor tussenkomst van het sociaal fonds van Lions Sportclubs. Dit kan door een mail te sturen naar info@zedelgemlions.be of info@torhoutlions.be 

Het secretariaat zal samen met jou nakijken welke mogelijkheden er zijn en of u recht hebt op een tussenkomst van het sociaal fonds.

Mogelijke tussenkomsten?

  • Korting op het lidgeld
  • Bruikleen van sportkledij
  • Voorzien van sportschoenen
  • ...

Met dit sociaal fonds willen we ervoor zorgen dat iedereen binnen onze club de mogelijkheid krijgt om te sporten. Financiële drempels voor mensen die het financieel moeilijk hebben, willen we zoveel als mogelijk doen verkleinen.