Armoedebeleid

Sportkledijbank

Onze club beschikt over redelijk wat tweedehands sportkledij. We willen dit graag ter beschikking stellen van onze leden. Sporten is niet altijd goedkoop (lidgeld, drankje na de wedstrijd, verplaatsingen...) en daar komt dan nog vaak de aankoop van sportkledij- en sportschoenen bovenop. Om sporten toegankelijker te maken voor iedereen hebben we als bestuur beslist om een sportkledijbank op te richten.

 

Wat is een sportkledijbank?

Wie bank hoort, denkt vaak direct al aan extra kosten (intresten, administratiekosten...). Geen paniek over een dergelijke bank hebben we het niet. Onze sportkledijbank is een plaats waar tweedehands sportkledij wordt opgeslagen en waar je als lid een short of shirt kan ruilen tegen een andere shirt of short. Onze kinderen groeien vaak vlugger dan dat we kledij kunnen kopen en zo kan je een sportartikel waar uw kind is uitgegroeid wisselen voor een groter exemplaar.

 

Meer informatie: klik hier

 

Korting op je lidgeld

Gezinskorting:

Er wordt een korting van € 40,00 toegekend voor het tweede, derde… aangesloten gezinslid. Bij het betalen van het lidgeld mag je automatisch 40 euro aftrekken van het lidgeld voor een 2de, 3de of ... aangesloten gezinslid. Deze combinatie geld over de verschillende sporten heen (Basket, Multimove, Rolstoelbasket, G-dans, G-wielrennen). 

Korting voor leden met een verhoogde tegemoetkoming of leden die in bezit zijn van de European Disability Card:

Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming krijgt 40 euro korting op zijn lidgeld. Het is mogelijk om dit te combineren met een gezinskorting. Wat moet je hiervoor doen, een klevertje van uw mutualiteit bezorgen aan ons bestuur via info@zedelgemlions.be of via info@torhoutlions.be. Eindigt dit mutualiteitesklevertje op cijfer 1, dan hebt u automatisch recht op de korting verhoogde tegemoetkoming.

Tussenkomst in sociaal, culturele en sportieve participatie via het OCMW:

Sommige leden kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in sociaal, culturele en sportieve participatie via het OCMW (https://www.zedelgem.be/financiele-steunverlening). Mogen wij wel vragen om eerst na te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Niet iedereen heeft recht op deze tussenkomst en we willen de diensten van het OCMW niet nodeloos belasten met aanvragen die automatisch negatief beantwoord zullen worden.

Lidgeld betalen in 2 delen:

Ook dit seizoen kunt u uw lidgeld opnieuw in 2 delen betalen. Het 1ste deel betaal je tegen 15 mei, het 2de deel betaal je tegen 1 augustus. U zal nog een herinnering krijgen om het tweede deel te betalen.

Automatisch mutualiteitattest na betalen lidgeld:

Als club sturen we automatisch via mail een attest op die u kunt indienen bij uw mutualiteit om een deel van het lidgeld van de sportclub te recupereren. Hiervoor dient u niks te doen. Het attest wordt binnen de 2 maanden naar u opgestuurd, hier vroeger achter vragen heeft geen zin, ons secretariaat dient de tijd te hebben om alle attesten in orde te kunnen brengen.

 

Sociaal Fonds

Wie na het genieten van alle voorgaande maatregelen nog problemen heeft om het lidgeld te betalen of te functioneren bij onze club, kan in aanmerking komen voor het sociaal fonds. Deze tussenkomst wordt maar toegekend nadat alle mogelijke andere acties worden uitgewerkt. Een aanvraag tot tussenkomst gebeurt via onze voorzitter Ricardo Naeyaert via info@zedelgemlions.be of via info@torhoutlions.be

Meer informatie: klik hier!

 

Sportmateriaal

Als club kopen wij sportmateriaal aan voor onze G-sporters zodanig mensen met een beperking niet zelf moet instaan voor de aankoop van dure sportrolstoelen of tandems. Als club hebben wij een 30-tal sportrolstoelen ter beschikking en vanaf het seizoen 2020-2021 zullen we ook 4 tandems voor G-wielrennen ter beschikking hebben. Onze leden kunnen gratis gebruik maken van deze sportmaterialen zodanig sporten betaalbaar blijft.

Sinds 2020 lenen we ook klein sportmateriaal uit aan onze leden zodanig ze hier thuis gebruik van kunnen maken. Zo kan men thuis sporten samen met hun familie, ouders, broers en zussen.